Một số kỹ năng quan trọng mà mọi bậc cha mẹ đều nên dạy con cái để trẻ phát triển và hoàn thiện tốt hơn. Các kĩ năng dưới đây tuy chưa đủ nhưng cũng có thể cho rằng nó rất cần thiết và cũng rất quan trọng mà các bậc cha mẹ nên áp